Andrzej Szwed

Impresariat Artystyczny


Na początku lat dziewięćdziesiątych założył wraz Wojciechem Nowakiem i Jerzym Salzmanem pierwszą w Polsce prywatną agencję artystyczną pod nazwą Agencja Artystyczna Filharmonii Narodowej a po jej rozwiązaniu kontynuuje swą działalność impresaryjną we własnej agencji pod nazwą SZWED Impresariat.

Czytaj więcej

Artyści